Дзяржаўная ўстанова культуры

«Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага»

Iнфармацыйны бібліятэчны вебпартал

«Любіце кнігу, бо яна - крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы»

Францыск Скарына

Самаробная кніга

конкурс на лепшую самаробную кнігу

Галоўная

Творчыя працы

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) пра жыццё і дзейнасць Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твораў (ці яго ўрыўка) беларускіх асветнікаў і мысліцеляў”

Словам і справай…

Зоя Андрэеўна Дурэйка, Святлана Леанідаўна Магер, Зоя Іванаўна Варсоцкая

Словам і справай… : [даведнік / складальнік З. А. Дурэйка ; мастацкае афармленне: С. Л. Магер, З. І. Варсоцкая. – Смаргонь, 2017. – 59 с. : іл. ; 21x23 см.

У даведніку сабрана пад адну вокдадку сузор’е асветнікаў філасофскай і грамадска-палітычнай думкі зямлі беларускай.

Змест: Францыск Скарына ; Сымон Будны ; Васіль Цяпінскі ; Пётр Мсціславец ; Браты Кузьма і Лукаш Мамонічы ; Мялецій Сматрыцкі ; Лаўрэнцій Зізаній ; Супрасльскі манастыр ; Канстанцін Астрожскі.

Тэкст напісаны на беларускай мове чорнымі чарніламі. Старонкі ўпрыгожаны віньеткамі, ілюстрацыямі (партрэты асветнікаў, гербы, буквіцы). Пераплёт дэкарыраваны ў тэхніцы ручнога валення з воўны; упрыгожаны аплікацыяй. У пераплёце.

Аўтары самаробнай кнігі: Зоя Андрэеўна Дурэйка, Святлана Леанідаўна Магер, Зоя Іванаўна Варсоцкая (г. Смаргонь).

Чытаць поўны тэкст