Дзяржаўная ўстанова культуры

«Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага»

Iнфармацыйны бібліятэчны вебпартал

«Любіце кнігу, бо яна - крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы»

Францыск Скарына

Самаробная кніга

конкурс на лепшую самаробную кнігу

Галоўная

Творчыя працы

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) пра жыццё і дзейнасць Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твораў (ці яго ўрыўка) беларускіх асветнікаў і мысліцеляў”

Бивлия руска, выложена доктором Франциском Скориною из славнаго города Полоцка, Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению

Вольга Мар’янаўна Ерамейчык

Бивлия руска, выложена доктором Франциском Скориною из славнаго города Полоцка, Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению / [выданне, пераклад, прадмова і гравюры Ф. Скарыны ; мастацкае афармленне В. М. Ерамейчык]. – Харціца, 2017. – [8] с. : іл. ; 30x22 см. - Выхадныя даныя арыгінала : Прага, 1517-1519. Загаловак пераплёта: Скорина.

Тэкст кнігі напісаны на старабеларускай мове ўручную чорнымі і чырвонымі чарніламі. Тэкст узноўлены з высокай мастацкай дакладнасцю. У якасці кніжнага дэкору выкарыстоўваюцца буквіцы. Ілюстрацыі выкананы чорнай фарбай. Пераплёт з тканіны. У пераплёце./p>

Аўтар самаробнай кнігі: Вольга Мар’янаўна Ерамейчык (аграгарадок Харціца Мастоўскага раёна).

Чытаць поўны тэкст