Дзяржаўная ўстанова культуры

«Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага»

Iнфармацыйны бібліятэчны вебпартал

«Любіце кнігу, бо яна - крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы»

Францыск Скарына

Самаробная кніга

конкурс на лепшую самаробную кнігу

Галоўная

Творчыя працы

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) пра жыццё і дзейнасць Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твораў (ці яго ўрыўка) беларускіх асветнікаў і мысліцеляў”

Библия руска, выложена доктором Франциском Скориною из славного града Полоцька, богу ко чти и людем посполитым к доброму научению

Арцём Аляксандравіч Маргуж

Библия руска, выложена доктором Франциском Скориною из славного града Полоцька, богу ко чти и людем посполитым к доброму научению : [урывак / выданне, пераклад, прадмова і гравюры Ф. Скарыны ; мастацкае афармленне: А. А. Маргуж]. – [Гудагай, 2017]. – [7] с., уключаючы вокладку : іл. ; 29,5x19,5 см.

У 1517—1519 гг. Францыск Скарына пракаменціраваў і надрукаваў кірыліцай у Празе 23 кнігі Бібліі пад агульным загалоўкам.

Тэкст на старабеларускай мове выкананы ў розных жанрах: вышыты крыжыкам (цёмна-зялёнымі і светла-зялёнымі ніткамі), выпалены па дрэве. Партрэт Ф. Скарыны намаляваны алоўкам. Пераплёт драўляны; вечкі паміж сабой замацаваны рознакаляровым шнурком. На верхнім вечку на дрэве выпалены раслінны арнамент, “Сонца маладзіковае” і сімвал “вагі”. У пераплёце.

Аўтар самаробнай кнігі: Арцём Аляксандравіч Маргуж (пасёлак Гудагай Астравецкага раёна).

Чытаць поўны тэкст