Дзяржаўная ўстанова культуры

«Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага»

Iнфармацыйны бібліятэчны вебпартал

«Любіце кнігу, бо яна - крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы»

Францыск Скарына

Самаробная кніга

конкурс на лепшую самаробную кнігу

Галоўная

Творчыя працы

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) пра жыццё і дзейнасць Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твораў (ці яго ўрыўка) беларускіх асветнікаў і мысліцеляў”

Библия руска, выложена доктором Франциском Скориною из славного града Полоцька, богу ко чти и людем посполитым к доброму научению

Анатолій Леанідавіч Марцінчык, Ганна Уладзіміраўна Міхно

[Библия руска, выложена доктором Франциском Скориною из славного града Полоцька, богу ко чти и людем посполитым к доброму научению : урывак / выданне, пераклад, прадмова і гравюры Ф. Скарыны ; мастацкае афармленне А. Л. Марцінчыка, Г. У Міхно]. – [Міжэрычы ; Янаўшчына], 2017. – [7] с. : іл. ; 21x30 см. На тытульным лісце: К 500-летию белорусского книгопечатания.

У 1517—1519 гг. Францыск Скарына пракаменціраваў і надрукаваў кірыліцай у Празе 23 кнігі Бібліі пад агульным загалоўкам.

Тэкст напісаны на старабеларускай мове чорнымі чарніламі. Выданне ўпрыгожана ілюстрацыямі. Старонкі дэкаратыўна абпалены. Пераплёт абцягнуты светлай тканінай. У пераплёце; лясэ.

Аўтары самаробнай кнігі: Анатолій Леанідавіч Марцінчык, Ганна Уладзіміраўна Міхно (аграгарадок Міжэрычы, в. Янаўшчына Зэльвенскага раёна).

Чытаць поўны тэкст