Дзяржаўная ўстанова культуры

«Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага»

Iнфармацыйны бібліятэчны вебпартал

«Любіце кнігу, бо яна - крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы»

Францыск Скарына

Самаробная кніга

конкурс на лепшую самаробную кнігу

Галоўная

Творчыя працы

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) пра жыццё і дзейнасць Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твораў (ці яго ўрыўка) беларускіх асветнікаў і мысліцеляў”

Францыск Скарына – беларускі першадрукар

Марына Ястаф’еўна Пазняк, Кацярына Андрэеўна Юсціневіч

Францыск Скарына – беларускі першадрукар / [мастацкае афармленне М. Я. Пазняк, К. А. Юсціневіч]. – Ашмяны, 2017. – 20 с. : іл. ; 28,5x21 см.

Урывак з твора В. Чапко “Беларускі паршадрукар Георгій Скарына”. Тэкст напісаны чорнай гелевай ручкай, на тытульнам лісце гравюра з выявай Ф. Скарыны. Старонкі кнігі ўпрыгожаны элементамі ў тэхніцы выцінанкі і знітаваны дэкаратыўнай стужкай, чорна-белыя ілюстрацыі.

Аўтары самаробнай кнігі: Марына Ястаф’еўна Пазняк, Кацярына Андрэеўна Юсціневіч (г. Ашмяны).


Чытаць поўны тэкст