Дзяржаўная ўстанова культуры

«Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага»

Iнфармацыйны бібліятэчны вебпартал

«Любіце кнігу, бо яна - крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы»

Францыск Скарына

Самаробная кніга

конкурс на лепшую самаробную кнігу

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) пра жыццё і дзейнасць Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твораў (ці яго ўрыўка) беларускіх асветнікаў і мысліцеляў”

Пераможцы

Першае месца

Цітоў, А. Шляхамі Францыска Скарыны

Дзіяна Сяргееўна Ендза

Цітоў, А. Шляхамі Францыска Скарыны

Другое месца

Францыск Скарына

Людміла Пятроўна Шварак

Францыск Скарына

Трэцяе месца

Лабынцаў, Ю. Скарынаўскі каляндар

Вікторыя Язерская, Алена Вячаславаўна Лука

Лабынцаў, Ю. Скарынаўскі каляндар