Дзяржаўная ўстанова культуры

«Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага»

Iнфармацыйны бібліятэчны вебпартал

«Любіце кнігу, бо яна - крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы»

Францыск Скарына

Самаробная кніга

конкурс на лепшую самаробную кнігу

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) пра жыццё і дзейнасць Ф.Скарыны”

“На лепшае мастацкае афармленне твораў (ці яго ўрыўка) беларускіх асветнікаў і мысліцеляў”

Пераможцы

Першае месца

Апостал

калектыў ДУК “Іўеўская раённая бібліятэка”

Апостал

Другое месца

Бивлия руска

Анастасія Сяргееўна Прымак

Бивлия руска

Трэцяе месца

Мудрая спадчына Скарыны

Святлана Іванаўна Баравік

Мудрая спадчына Скарыны